Little Hair Stories

CA

Un homenatge al nostre ofici premiat internacionalment

 

Dia rere dia, els nostres salons s’omplen d’històries. Mentre pentinem els nostres clients, tenim el privilegi de conèixer les seves vides i compartir xerrades, rialles i mirades còmplices a través del mirall.

Aquestes petites grans històries ens han inspirat pel nostre projecte artístic LITTLE HAIR STORIES, que ha estat guanyador de les categories Humor i Vídeo de l’Any als prestigiosos Hairbrained Video Awards de Nova York i de Millor Video als reconeguts AIPP Awards, considerats els Oscars de la perruqueria.

Es tracta d’un conjunt de creacions artístiques inmortalitzades en petits clips de vídeo amb les que rendim homenatge als nostres clients i a la història que hi ha darrere de cadascun d’ells. Però també a l’ofici de perruquer i a tot el sector.

I què millor que fer aquest homenatge a través del que més ens apassiona, l’art de la perruqueria?

 

ES

Un homenaje a nuestro oficio premiado internacionalmente

 

Día a día, nuestros salones se llenan de historias. Mientras peinamos a nuestros clientes, tenemos el privilegio de conocer sus vidas y compartir charlas, risas y miradas cómplices a través del espejo.

Estas pequeñas grandes historias nos han inspirado para nuestro proyecto artístico LITTLE HAIR STORIES, que ha ganado en las categorías Humor y Video del Año en los prestigiosos Hairbrained Video Awards de Nueva York y de Mejor Vídeo en los reconocidos AIPP Awards, considerados los Oscars de la peluquería.

Se trata de un conjunto de creaciones artísticas inmortalizadas en pequeños clips de vídeo con las que rendimos homenaje a nuestros clientes y a la historia que hay detrás de cada uno de ellos. Pero también al oficio de peluquero y a todo el sector.

Y ¿qué mejor que hacer este homenaje a través de lo que más nos apasiona, el arte de la peluquería?

EN

A tribute to hairdressing internationally awarded

 

Every day, our salons are full of stories. While we comb our customers, we have the privilege of knowing their lives and sharing talks, laughters and glances through the mirror.

These little big stories have inspired us for our artistic project LITTLE HAIR STORIES, which has won the Humorous and the Video of the Year categories at the prestigious Hairbrained Video Awards of New York and the Best Video category in the acclaimed AIPP Awards, which are considered the Oscars of hairdressing.

It is a series of artistic creations immortalized in short video clips. They pay tribute to our customers and the story behind each one, but also to the job of the hairdresser and to the whole sector.

And is there a better way to pay this tribute than our passion, the art of hairdressing?CA

En Jaume és un apassionat de l’esquí i quan ens visita, ens parla de les seves aventures a la neu amb un entusiasme desbordant i contagiós. És l’únic que té al cap. I sí, l’entenem perfectament perquè a nosaltres també ens mou la passió! Clients com ell són una gran font d’inspiració artísticaES

Jaume es un apasionado del esquí y cuando nos visita, nos habla de sus aventuras en la nieve con un entusiasmo desbordante y contagioso. Es lo único que tiene en la cabeza. Y sí, lo entendemos perfectamente porque a nosotros también nos mueve la pasión. Clientes como él son una gran fuente de inspiración artísticaEN

Jaume is passionate about skiing and when he visits us, he tells us about his adventures in the snow with an overflowing and contagious enthusiasm. It’s the only thing on his mind. And yes, we understand it perfectly because we are also driven by passion. Customers like him are a great source of artistic inspiration


CA

La Judit no és d’aquelles que es conforma amb mitges tintes. No, no està per a ximpleries ni entén de subtileses. A ella li va la intensitat en tots els aspectes, però especialment quan es tracta del color.
A Carol Bruguera ho tenim clar: necessita pintors de brotxa gruixuda i de mà franca. I ella ho té encara més clar: l’any vinent començarà a estudiar perruqueria per omplir de color i del seu optimisme contagiós els caps de la gentES

Judit no es de aquellas que se conforma con medias tintas. No, no está para tonterías ni entiende las sutilezas. A ella le va la intensidad en todos los aspectos, pero especialmente cuando se trata de color.
En Carol Bruguera lo tenemos claro: necesita pintores de brocha gorda y de mano franca. Y ella aún lo tiene más claro: el año que viene empieza a estudiar peluquería para llenar de color y de su optimismo contagioso las cabezas de la genteEN

Judit is not one of those who is satisfied with half measures. She doesn’t like silly things and she doesn’t understand subtleties. She likes intensity in all aspects, especially when it comes to color.
In Carol Bruguera we have it clear: she needs professional painters and frankness. And she still has it clearer: next year she starts studying hairdressing to fill people’s heads with color and contagious optimism


CA

L’Abel és pausat i observador, com la natura mateixa. En llevar-se el sol, tala els arbres acompanyat de la melodia dels ocells.
Quan ve a visitar-nos ens adonem que la seva feina no és tan diferent de la nostra. L’única diferència és que ell esculpeix arbres i nosaltres cabells, però els dos ho fem amb cura, respecte i consciènciaES

Abel es pausado y observador, como la naturaleza. Cuando se levanta, tala árboles acompañado de la melodía de los pájaros.
Cuando viene a visitarnos nos damos cuenta que su trabajo no es tan diferente del nuestro. La única diferencia es que él esculpe árboles y nosotros cabellos, pero los dos lo hacemos con cura, respeto y concienciaEN

Abel is a calm and observer, like the nature. When the sun comes out, he cuts down trees with the birds music.
When he visits us, we realize that our work is not so different. The only difference is that he sculps trees and we sculp hair, but we both do it with care, respect and conscience


CA

L’Emma té uns preciosos cabells arrissats que fan salts mortals abans de caure sobre les seves espatlles. Són uns cabells tan característics i la defineixen tant que el dia que li allisem es posa molt contenta, perquè per un moment es pot sentir una altra, com les actrius. I això sempre és divertit!ES

Emma tiene unos preciosos cabellos rizados que hacen saltos mortales antes de caer sobre sus espaldas. Son unos cabellos tan característicos y la definen tanto que el día que se los alisamos se pone muy contenta, porque por un momento se puede sentir otra, como las actrices. !Y esto siempre es divertido!EN

Emma has beautiful curly hair that does somersaults before landing on her back. They are such characteristic hair and they define her so much that the day we straighten them she gets very happy, because for a moment she feels like another person, like the actresses. And it’s always fun!


CA

La Jana és súper esportista, no para ni un minut quieta. A la vegada, li encanta lluir la seva preciosa i llarguíssima melena… Com resolem el problema de la practicitat? Amb unes espectaculars trenes, que li permetin fer esport tan còmodament com ho faria amb un recollit convencional, però que, alhora, s’emporten totes les miradesES

Jana es súper deportista, no para ni un minuto quieta. A la vez, le encanta lucir su preciosa y larguísima melena…¿Cómo resolvemos el problema de la practicidad? Con unas espectaculares trenzas, que le permitan hacer deporte tan cómodamente como lo haría con un recogido convencional, pero que a la vez, se llevan todas las miradasEN

Jana is a super athlete, she never stops. At the same time, she loves to show off her beautiful and very long hair…So how do we solve the problem of practicality? With spectacular braids, which allow her to do sports as comfortably as she would with a conventional updo, but at the same time, they attract all eyes


CA

És l’eina més bàsica, la primera, la que dóna nom a la nostra feina. Per això, la pinta és també un símbol.
Les pintes que escollim i utilitzem estan a l’altura de la nostra passió. Estem segurs que no es trencaran a no ser que, per un atac de creativitat, les acabem tallant nosaltres mateixos. I ho faríem amb estil!ES

Es la herramienta más básica, la primera. Por esto, el peine es también un símbolo.
Los peines que escogemos y utilizamos están a la altura de nuestra pasión.
Estamos seguros que no se romperán a no ser que, por un ataque de creatividad, las acabemos cortando nosotros mismos. ¡Y lo haríamos con estilo!EN

It is the most basic tool, the first. For this reason, the comb is also a symbol. The combs we choose and use are at the height of our passion.
We are sure that they will not break unless, due to an attack of creativity, we end up cutting them ourselves. And we would do it with style!


CA

Surfejar demana molt de “flow”, adaptar-se al moviment constant amb fluïdesa i harmonia. La perruqueria també: els perruquer@s ens hem d’adaptar a les tendències, aprendre noves maneres de treballar i integrar les últimes tècniques. Dels antics rul·los a les ondes surferes que fem actualment, hi ha una gran evolució. I la gaudim d’ella dia a dia, perquè ens encanta aprendre i millorar!ES

Surfear implica mucho “flow”, adaptarse al movimiento constante con fluidez y harmonía. La peluquería también: los peluquer@s nos tenemos que adaptar a las tendencias, aprender nuevas formas de trabajar e integrar las últimas técnicas. De los antiguos rulos a las ondas surferas que hacemos actualmente, ¡hay una gran evolución!EN

Surfing involves a lot of “flow”, adapting to constant movement with fluidity and harmony. Hairdressing too: as hairdressers we have to adapt to trends, learn new ways of working and integrate the latest techniques. From the old rollers to the natural waves that we make today, there is a great evolution!


CA

Per aconseguir una melena perfecta, als nostres salons utilitzem les últimes tecnologies per dominar els elements més primaris: el vent i l’aireES

Para conseguir una melena perfecta, en nuestros salones utilizamos las últimas tecnologías para dominar los elementos más primarios: el viento y el aireEN

To achieve a perfect long hair, in our salons we use the latest technologies to master the most primary elements: the wind and the air


CA

Fluir, deixar-se portar, no vol dir esperar de braços creuats. Estar sempre llest per a mostrar la teva millor versió és una manera de convidar a venir les bones sorpreses. Per això, deixa que el riu de la vida et guiï, però tingues sempre el teu look sota control: els millors plans t’esperen allà on et porta el correntES

Fluir, dejarse llevar, no quiere decir esperar de brazos cruzados. Estar siempre listo para mostrar la mejor versión de ti mismo es una forma de invitar a venir las buenas sorpresas. Para esto, deja que el río de la vida te guíe, pero ten siempre tu look bajo control: los mejores planes te esperan donde te lleva la corrienteEN

Flowing, letting go, does not mean waiting with folded arms. Always being ready to show the best version of yourself is a way to invite good surprises to come. For this, let the life river guide you, but always keep your look under control: the best plans await you where the current of the river takes you


CA

Submergir-se en un bany de llum i brillantor és un somni a l’abast dels teus cabellsES

Sumergirse en un baño de luz y brillo es un sueño al alcance de tus cabellosEN

A dream come true for your hair: Immerse it in a bath of light and shine


CA

T’imagines una coloració extremadament brillant i, a la vegada, súper respectuosa? L’Excel Gloss de Revlon és tan innocu per a la natura dels teus cabells com ho seria una bona dutxa d’aigua frescaES

¿Imaginas una coloración extremadamente brillante y, a la vez, súper respetuosa?
El Excel Gloss de Revlon es tan inocuo para la naturaleza de tus cabellos como lo sería una buena ducha de agua fríaEN

Can you imagine an extremely bright color and, at the same time, super eco-friendly? The Excel Gloss of Revlon is as harmless to the nature of your hair as it would be a good cold shower


CA

Una bona tisora és la que ofereix el mateix que un bon perruquer: personalitat, equilibri, precisió i finesa en el tallES

Una buena tijera es la que ofrece lo mismo que un buen peluquero: personalidad, equilibrio, precisión y finura en el corteEN

A good scissors is one that offers the same as a good hairdresser: personality, balance, precision and finesse of cut


CA

L’Abel és un gran amant de la natura. Ara té cabres i en pren molta cura, però sovint li volta pel cap una idea: i si tornés a cuidar vaques, com ja havia fet anys enrere?ES

Abel es un gran amante de la natura. Ahora tiene cabras y las cuida muy bien, pero a menudo piensa: ¿y si volviera a cuidar vacas, como había hecho antes?EN

Abel loves nature. Now he has goats and he takes good care of them, but often thinks: what if he could take care of cows again, as he had done before?


CA

Hi ha petites i senzilles eines que ens acompanyen, d’una manera o una altra, durant tota la vida. A quina casa no hi trobaríem una pinta o una bicicleta?ES

Hay pequeñas y sencillas herramientas que nos acompañan, de una forma u otra, durante toda la vida. ¿En qué casa no encontraríamos un peine o una bicicleta?EN

There are small and simple tools that accompany us, in some way, throughout our lives. In which house would we not find a comb or a bicycle?


CA

Quan arriba l’estiu, la Jana, que és una gran amant de l’skyrunning, només té una cosa al cap: inscriure’s a totes les curses verticals hagudes i per haverES

Cuando llega el verano, Jana, que es una gran amante del skyrunning, solo tiene una cosa en la cabeza: inscribirse en todas las carreras verticales habidas y por haberEN

When the summer comes, Jana, who is a great lover of skyrunning, she has only one thing on her mind: to register for all vertical races


CA

El Magnet Blond de Revlon, ideal per a crear babylights, highlights i balayage, aclareix els cabells com ho farien els raigs del sol. Quan t’ho apliquem serà com si els teus cabells haguessin gaudit de les millors vacances, fins i tot abans que aquestes comencinES

El Magnet Blond de Revlon, ideal para crear babylights, highlights y balayage, aclara los cabellos como lo harían los rayos de sol. Cuando te lo apliquemos será como si tus cabellos hayan gozado de las mejores vacaciones, incluso antes de que éstas empiecenEN

Magnet Blond from Revlon, it’s perfect to create babylights, highlights and balayage,
lightens the hair like the sun’s rays would have done. When we apply it to you, it will be as if your hair has enjoyed the best vacation, even before it begins


CA

Com les bicicletes són l’eina dels ciclistes, les tisores són les nostres. I avui les hem volgut unir per retre homenatge als estius que ens hem passat mirant el Tour de FrançaES

Como las bicicletas son la herramienta de los ciclistas, las tijeras son las nuestras. Y hoy hemos querido unirlas para homenajear los veranos que hemos pasado mirando el Tour de FranciaEN

As bicycles are the cyclists’ tool, the scissors are ours. And today we wanted to link them to pay tribute to the summers we have spent watching the Tour de France


CA

Un petit homenatge als festivals d’estiu, i que no pari la músicaES

Un pequeño homenaje a los festivales de verano, y que no pare la músicaEN

A little tribute to summer festivals, and don’t stop the music


CA

L’Emma estima la natura i hi té un contacte molt estret. Sap que cuidar-la de veritat exigeix un esforç gran, és tan complex com ho seria escalar els seus cabells arrissatsES

A Emma le gusta la naturaleza y tiene un contacto muy estrecho. Sabe que cuidarla de verdad exige un gran esfuerzo, es tan complejo como lo sería escalar sus cabellos rizadosEN

Emma likes nature and has a very close contact. She knows that taking care of her really requires a lot of effort, it is as complex as it would be to climb her curly hair


CA

Afaitar-se cada matí és començar el dia cuidant de la nostra pròpia imatge, cuidant-nos a nosaltres mateixosES

Afeitarse cada mañana es empezar el día cuidando nuestra propia imagen, cuidándonos a nosotros mismosEN

Shaving every morning is starting the day taking care of our own image, taking care of ourselves


CA

La Brugués fa molt temps que porta rastes… Cada cop porta menys rastes i són més curtes, se les va tallant. Sentim que té ganes d’un canvi radical, les hi tallem?ES

Brugués hace tiempo que lleva rastas…Cada vez lleva menos rastas y son más cortas, se las va cortando. Sentimos que tiene ganas de un cambio radical, ¿se las cortamos?EN

Brugues has had dreadlocks for a long time… Every time she wears fewer and shorter dreadlocks, she cuts them off. We feel that she wants a radical change, shall we cut them off?


CA

Que la música no pari de sonar aquest Mercat de la Música Viva de VicES

Que la música no pare de sonar este Mercat de la Música Viva de VicEN

Music will not stop playing this live music festival in Vic (Mercat de la Música Viva de Vic)


CA

Tall i caiguda dels cabells, pluja i baixada de temperatures: aquesta Little Hair Story ens va molt bé per donar la benvinguda a la tardorES

Corte y caída de pelo, lluvia y bajón de temperaturas: esta Little Hair Story nos viene genial para dar la bienvenida al otoñoEN

Haircut and hair loss, rain and drop in temperatures: this Little Hair Story is great for us to welcome autumn


CA

Hi ha moltes maneres de viure la vida, totes bones, totes vàlides. Es tracta de seguir el seu flux com ho fan les pintes amb els cabells, acompanyant amb delicadesa per extreure’n la màxima bellesaES

Hay muchas formas de vivir la vida, todas buenas, todas válidas. Se trata de seguir su flujo como lo hacen los peines con los cabellos, acompañando con delicadeza para sacar la máxima bellezaEN

There are many ways to live life, all good, all valid. It is a question of following its flow as the comb does with the hair, accompanying with delicacy to get out the maximum beauty


CA

Els cabells a les planxes GDH llisquen tant com els patins en el gel, estan fets l’un per l’altreES

Los cabellos en las planchas GHD se deslizan tanto como los patines en el hielo, están hechos el uno para el otroEN

The hair on the GHD straightener slides as the skates on the ice, they are made for each other


CA

El Dia dels Morts vam presentar una petita oda a tots els cabells que ja no hi sónES

En el Día de los Muertos presentamos una pequeña oda a todos los cabellos que ya no estánEN

On the Day of the Dead we presented a little ode to all the hair that is gone


CA

Què és més típic de l’ofici de perruquer@: les pinces o els tocadors? Difícil elecció!ES

¿Qué es más típico del oficio de peluquer@: las pinzas o los tocadores? ¡Difícil elección!EN

Hairdressers, what is more typical in your job: tweezers or dressing tables? Difficult choice!


CA

Aquests dies tan gèlids ens han inspirat per a aquesta Little Hair Story. Als nostres salons ens agrada molt fer servir les mascaretes de Kérastase, perquè després d’aplicar-les, els cabells queden tan suaus com la sensació de lliscar sobre el gelES

Estos días tan gélidos nos han inspirado para esta Little Hair Story. En nuestros salones nos gusta mucho utilizar las mascarillas de Kérastase, porque después de aplicarlas, los cabellos quedan tan suaves como la sensación de deslizar de sobre el hieloEN

These icy days have inspired us for this Little Hair Story. In our salons we really like to use Kérastase masks, because after applying them, the hair is as soft as the sensation of sliding on ice


CA

Amb el personatge del forçut celebrem que sembla que deixem enrere la pandèmia. Buff, ja era hora!ES

Con el personaje del forzudo celebramos que parece que dejamos atrás la pandemia. ¡Buff, ya era hora!EN

With the character of the strongman we celebrate that it seems that we left the pandemic behind. Finally!


CA

Així estan ara mateix els amants del tennis: amb el torneig Indian Wells al cap. Des de Carol Bruguera hem volgut plasmar aquesta passió per l’esport al nostre projecte artístic Little Hair StoriesES

Así están ahora mismo los amantes del tenis: con el torneo Indian Wells en la cabeza. Desde Carol Bruguera queremos plasmar esta pasión por el deporte en nuestro proyecto artístico Little Hair StoriesEN

This is how tennis lovers are right now: with the Indian Wells tournament in mind. From Carol Bruguera we want to capture this passion for sport in our artistic project Little Hair Stories


CA

Avui la cosa va de nusos. De canyes de pescar que s’enreden, de nusos mariners, de la velocitat de navegació mesurada en nusos… i d’aquells nusos tan empipadors als cabells que fan aturar els raspalls! A totes les melenes enredades, aquesta Little Hair Story va per vosaltresES

Hoy la cosa va de nudos. De cañas de pescar que se enredan, de nudos marineros, de la velocidad de navegación medida en nudos… y de ¡esos nudos tan molestos en los cabellos que hacen detener los cepillos! A todas las melenas enredadas, esta Little Hair Story va por vosotrasEN

Today the thing is knotted. From tangled fishing rods to sea knots, the speed of navigation measured in knots… and those annoying knots in the hair that make the brushes stop! To all tangled hair, this Little Hair Story is for you


CA

Els cabells i la pluja mai s’han portat bé. O sí?ES

El pelo y la lluvia nunca se han llevado bien. ¿O sí?EN

Hair and rain have never gotten along well. Have they?


CA

Les Little Hair Stories han fet el cim! Hem creat més de 30 vídeos homenatjant els nostres clients i el nostre ofici. I, qui ho sap? Potser aquesta història encara no s’ha fos…ES

¡Las Little Hair Stories han alcanzado su cima! Hemos creado más de 30 vídeos homenajeando a nuestros clientes y a nuestro oficio. Y ¿quién sabe? Quizás esto no sea un colorín colorado…EN

Little Hair Stories have reached the top! We have created over 30 videos paying tribute to our customers and the hairdressing sector. And who knows? Maybe this story isn’t over yet…


Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza galetes perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqui l'enllaç per més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies