Col·leccions | 2019 – Loops

2019

MAKING OF

Loops, la repetició de lo inèdit.

A cada look, uns tons de color d’una mateixa gamma dibuixen formes geomètriques en el cabell.

Amb aquesta col·lecció aconseguim l’atractiu visual a través de l’harmonia geomètrica, en lloc de fer-ho mitjançant tons estridents o fantasiosos, com és habitual en les col·leccions de coloració. Utilitzant contrastos dins d’una mateixa gamma cromàtica, hem aconseguit unes formes geomètriques que, tot i del moviment del cabell, mantenen l’estructura.

Loops és una col·lecció de repetició de l’essència. En el mateix pentinat es repeteixen formes i tonalitats, així com en el geometrisme del maquillatge i en la imatge general de la col·lecció, la qual és un loop de l’element protagonista.

MAKING OF

Next